İthalat & İhracat Gümrükleme

 • Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Uygulamaları
 • Geçici İthalat Rejimi Uygulamaları
 • İş ve İşçi Sağlığı Belgesi
 • Yatırım Teşvik Belgesi Takibi,
 • Petrol İşleri Belgesi Takibi ve Temini,
 • Dahilde İşleme Rejimi Uygulamaları
 • Mahrecine İade İşlemleri,
 • Geçici Giriş İşlemleri,
 • Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Tespiti
 • Dolaşım Belgeleri ve Menşe Sertifikaları Uygulamaları
 • Gümrük Vergileri ve Eş Etkili Mali Yükümlülükler Hesaplamaları
 • Transit Rejimi Uygulamaları
 • Serbest Bölge Uygulamaları
 • Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi Uygulamaları
 • Gümrük Antrepo Rejimi Uygulamaları
 • Dış Ticarette Standardizasyon Uygulamaları
 • Global TSE Listesinin Çıkartılması