İhracat Lojistik

  • İhracat vesaikinin hazırlanması ve onaylatılması
  • Sigorta işlemleri
  • İhracat Beyanname kontrolü
  • Akreditif ve teminat mektubu açılışı
  • teyit ve değişiklik takibinin yapılması
  • İlgili vesaikin hazırlanıp bankaya verilmesi ve vade takibinin yapılması
  • İhracat işlemlerinin aylık olarak raporlanması